Винтерхалдер България ЕООД
Пловдивска област
4202 Радиново
Индустриална зона Марица
Тел. +359/32/275940
Факс +359/32/275970

Преса

В този раздел представяме кратка актуална информация (и снимки) за Винтерхалдер България и нейните дейности, която е предназначена най-вече за редакторски екипи и журналисти.

Снимковият материал Ви се предоставя изключително за редакционна употреба. При указване на източника “Винтерхалдер България” използването на снимковия материал за Вашите статии, разбира се, е безплатно. Моля изпратете ни един авторски екземпляр. За употреба с търговска / не редакционна цел, моля, свържете се с нас.