Винтерхалдер България ЕООД
Пловдивска област
4202 Радиново
Индустриална зона Марица
Тел. +359/32/275940
Факс +359/32/275970

Когато формата е от значение.

  Осъществяваната от нас продуктова стратегия включва предлагането на пазара на многообразие от разпенени материали със специфични качества и свойства.

  • Полиуретан
  • Полиетилен
  • Пореста гума
  • Каучук
  • Рециклиран полиуретан
  • Basotect
  • Корк
    • Чрез гъвкавостта си и многообразието от възможности за преработване се предоставят различни области на приложение.

   Основни технически приложения

    • уплътнение
    • упор
    • шумоизолация
    • противопожарна защита
    • топлоизолация
    • филтриране
    • масло и киселинноустойчивост